Massagepraktijk Oosterzee – Fryske Marren – Lemsterland

Algemene voorwaarden Massagepraktijk Oosterzee

Omdat Massagepraktijk Oosterzee veilig werkt is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en mij voorziet van alle relevante informatie. Ik ga er van uit dat u de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat wanneer u een afspraak plant.

  1. Voor het opzetten van uw dossier heb ik uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
  2. Voorafgaand aan de eerste massage zal ik een intakegesprek met u voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie. Op basis van deze informatie kan ik u een veilige massage geven. Als er iets in uw gezondheidssituatie wijzigt dient u dit zelf aan mij door te geven.
  3. Alle informatie die u verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden verstrekt worden.
  4. Massagepraktijk Oosterzee kan geen medische diagnoses stellen. Bij twijfel zal ik afzien van de massage en verwijs ik u eerst door naar uw huisarts of specialist. Als hij/zij aangeeft dat u gemasseerd mag worden plannen we een nieuwe afspraak.
  5. Bij absolute contra-indicaties zoals koorts, griep, (infectie) ziektes, open wonden etc. kan de massage niet plaatsvinden. U dient een nieuwe afspraak te maken danwel eerst met een arts te overleggen.
  6. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Binnen de 24 uur worden niet geannuleerde of vergeten afspraken in rekening gebracht.
  7. U kunt op de volgende manieren betalen: contant of met pin.
  8. Cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte.
  9. Massagepraktijk Oosterzee is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen.
  10. De behandelingen van Massagepraktijk Oosterzee zijn niet medisch van aard. Massagepraktijk Oosterzee is niet aansprakelijk voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massage.